Schrijf je direct in voor de nieuwe oudertraining!

Goudeerlijk - voor een betere relatie tussen ouders en kinderen

Training

 • Voor ouders & professionals
 • Praktische aanpak
 • Coaching & opleiding

jaaropleiding kindercoach

Kindercoach jaaropleiding

‘Ontwikkel jezelf als kindercoach; door te leren, te ervaren en te doen!’

Jij bent iemand die met kinderen werkt.
Of juist altijd al met kinderen heeft willen werken.
Jij wil het verschil kunnen maken.
Kinderen aanspreken op hun talenten.
Omdat je voelt hoe belangrijk kinderen zijn in deze wereld.
Dat kinderen kunnen zijn wie ze werkelijk zijn.
Daarom wil je kindercoach worden.
J
e wilt trainers die vertellen vanuit hun eigen praktijkverhalen.
Je zoekt een mix van persoonlijk ontwikkeling, theorie en praktijk.

Dit is waar het bij ons om gaat in de opleiding. Want wij weten inmiddels wat werkt vanuit meer dan 20 jaar ervaring en professionalisering in het werken met kinderen. Wij nemen je mee tijdens de jaaropleiding tot kindercoach, zodat je na dit jaar zelf aan de slag gaat in de praktijk. Je weet wanneer je welke interventie in kan zetten, waar je iets kan doen om echte verandering teweeg te brengen.

 

Waarom juist deze kindercoachopleiding?
Wij bieden een complete basisopleiding waarin we je veel bieden. Zo wordt continue de theorie aan de praktijk gekoppeld en nemen we je tijdens de masterclasses mee de echte praktijk in. Tijdens de masterclasses zullen er gastdocenten komen die specialist zijn in hun vakgebied. Deze masterclasses vinden plaats in kinderpraktijk Goudvinder, zodat je letterlijk een kijkje in de keuken krijgt.
We laten je zien hoe je begeleiding of training voor kinderen krachtig maakt. We onderzoeken welke bouwstenen werken tot succes; zowel voor de individuele als de groepsbegeleiding.
Tijdens de opleiding ga je zelf ook de verdieping in om het vak tot coach te leren. Door je een nieuwe blik te laten werpen op jezelf en dat wat jij doet als coach, krijg je inzichten die je gaan helpen in je werk. Jij bent de belangrijkste schakel, die je coaching tot een succes maakt. Je zal ervaren dat je relaxter, geïnspireerder en met impact te werk gaat.
Waardoor je je alle praktijk, theorie, interventies en masterclasses met overtuiging eigen maakt.

Onderwerpen
-de vraag achter de vraag, wat speelt er werkelijk?
-ontwikkelingsfasen van kinderen
-in kaart brengen van huidige situatie naar gewenste situatie
-oplossingsgericht kijken en coachen vanuit de hulpvraag
-contextuele benadering (ouders, school)
-inzicht in hoe leren werkt; kennis van het brein
-mindset verandering
-emoties
-stemmingen
-wat heeft het lijf nodig om te kunnen leren en ontwikkelen?
-ontwikkelingsstoornissen en gedragskenmerken: zoals (faal)angst, autisme, ad(h)d, ass, hsk, hechting
-hoe overtuigingen een rol spelen in gedrag en wat je ermee kan
-gespreksvoering
-systemisch coachen
-metaforen inzetten
-keuze van interventies: wanneer doe ik wat
-kinderen in groepen begeleiden

en vier dagdelen:
-Masterclass speltherapie
-Masterclass volle hoofden
-Masterclass jongeren….ofwel de puber
-Masterclass ouders

Bij elk onderwerp koppelen we de theorie aan de praktijk zodat je een gereedschapskist vol hebt met tools die je daadwerkelijk kan inzetten. In de jaaropleiding wordt een mix gemaakt van methodieken, psychologische en pedagogische stromingen.

Voor wie bedoeld
Deze brede leergang op post-HBO niveau is voor iedereen die echt wil leren coachen in plaats van adviseren en meer uit de gesprekken met kinderen en ouders wil halen.

 • Professionals uit de zorg die met kinderen werken: hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen, revalidatiespecialisten, kinderopvangmedewerkers, logopedisten, fysiotherapeuten, paramedici.
 • Professionals uit het onderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, docenten, ambulant begeleiders, directeuren, schoolbegeleidingsmedewerkers.
 • Mensen die het kindercoachvak willen leren
 • Kinder- en jongerencoaches die de praktijk en theorie aan elkaar willen verbinden, persoonlijke groei willen maken en vol vertrouwen zichzelf willen verdiepen en inzetten als coach.

Wie zijn wij
Els
heeft een goedlopende praktijk Goudvinder ‘voor een blij en ontspannen kind’ waar ze al honderden kinderen en jongeren samen met hun ouders heeft begeleidt. En met succes….zij heeft haar destijds gestarte eenmanszaak uitgebreid met meerdere therapeuten, omdat de vraag groot is naar deze goedwerkende aanpak.
Chris heeft in het onderwijs veel kinderen begeleid en kan vanuit haar werk als NLP-trainer en coach als geen ander in structuur uitleggen wat er dan zo goed werkt. Zij geeft NLP trainingen en heeft ook de ADHD-coachopleiding gegeven.
Samen begeleiden zij ouders en scholen met betrekking tot gedrag van kinderen in hun gezamenlijke praktijk Goudeerlijk ‘voor ouders & professionals’.
Wij verbinden de theorie en praktijk met elkaar, zodat je vanaf het eerste blok al aan de slag kan gaan. We zijn beiden ook geschoold in systemisch en oplossingsgericht denken. Wil je meer over de achtergrond van Christine of Els weten, klik op hun naam en je wordt gelinkt naar hun linkedin-profiel.

 

Hoe is de opleiding opgebouwd
We hebben 20 opleidingsdagen verdeeld over 2020. Elke maand één blok. We werken in blokken van 2 dagen achtereen, zodat we elk blok een onderwerp kunnen uitdiepen.
Je krijgt bij aanvang van de opleiding een reader waar alle theorie en interventies in staan. We geven je literatuurtips, zodat je zelf verdieping kunt zoeken bij onderwerpen die jou pakken. Je bent lid van een intervisiegroep, waarmee je tussen de modules oefent. Ook werk je met (oefen) clienten tijdens de opleiding.
Er zijn twee trainers en er is minimaal een assistent trainer, zodoende is er voldoende aandacht voor jou zowel plenair als in de kleine groep.
Tijdens de Masterclass spel en volle hoofden komen er gasttrainers. We zullen dan in de praktijk van Goudvinder zijn, zodat we lekker aan de slag kunnen met de materialen en je letterlijk ervaart hoe het is om te zijn en te werken in een praktijkruimte. Heel inspirerend!
Tijdens de opleidingsdagen staat er dagelijks een heerlijke lunch voor je klaar.

Registratie/Accreditatie

Goudeerlijk staat geregistreerd bij het register instellingen van Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hierin staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Daarnaast is de opleiding is geaccrediteerd door Stichting Jeugd en Gezin (SKJ) in de categorie formeel leren-training.

Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ205756
Geaccrediteerde punten Totaal: 211.00

Toetsing en beoordeling
-reflectieverslag (eigen inzichten)
-verdiepingsopdracht
-presentatie van de verdiepingsopdracht
-Verslag  (oefen)cliënten

Betalen in termijnen
Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen zonder extra kosten. Geef bij inschrijving aan wanneer je dit wilt, dan stemmen we met elkaar een betalingsregeling af.

Fiscale mogelijkheden
In veel gevallen betaalt de fiscus mee aan je studiekosten. Je mag maximaal €15.000,- per jaar aan studiekosten aftrekken bij de jaaraangifte. Precies weten hoeveel studiekosten je mag aftrekken, raadpleeg daarvoor de website van de belastingdienst.

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden door het formulier in te vullen. Na ontvangst van aanmelding sturen we je de bevestiging en factuur per mail toe. Met de vraag of je de factuur twee weken voor aanvang van de opleiding wilt overmaken.
Heb je nog vragen, onduidelijkheden of  twijfels, stuur ons dan een mailtje. We hebben dan vrijblijvend contact met elkaar. Eén van de trainsters zal met je bekijken of de opleiding past bij je wensen en doelen.

Trainers: Christine Kuiper en Els Barendse
Gasttrainers: Jorien van der Lee (specialist speltherapie) en Nancy Dieks (specialist A(D)HDcoach)

Data en overige informatie
Woensdag en donderdag 2020

 • Blok 1   29 + 30 januari
 • Blok 2   19 + 20 februari
 • Blok 3   25 + 26 maart
 • Blok 4   22 + 23 april
 • Blok 5   27 + 28 mei
 • Blok 6   24 + 25 juni
 • Blok 7   9 + 10 september
 • Blok 8   30 september + 1 oktober
 • Blok 9   28 + 29 oktober
 • Blok 10  25 + 26 november 

Tijden: de opleidingsdagen zijn van 9:30 tot 17:00 uur

Prijs: €3350,- inclusief een uitgebreide lunch, onbeperkt koffie/thee en benodigd studiemateriaal.

De opleiding is vrijgesteld van BTW.

Locatie: in onze gezellige en verwarmde kas op Heijdse pad 1, Monster

Specialisatie: voorlopig starten we met een basisjaar tot kindercoach. Wellicht zal er in de toekomst een mogelijkheid komen tot specialisatie.

 

 

 

Meld u aan voor deze training

Meld je aan voor deze opleiding: