Schrijf je direct in voor de nieuwe oudertraining!

 

 

Goudeerlijk - voor een betere relatie tussen ouders en kinderen

Privacy

  • Voor alle ouders
  • Praktische aanpak
  • Coaching door professionals

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe wet die per 25 mei van toepassing is. Deze wet geldt in de gehele Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de komst van de AVG worden privacyrechten versterkt en uitgebreid. Wij vnden dit een goede zaak en verzekeren je dat wij zorgvuldig, AVG-proof, met uw gegevens omgaan.